Verkkoapteekki FranzPharman asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Paraisten apteekki (y-tunnus 2340348-6) Kirkkoesplanadi 32 2100 Parainen puh. 02-4544028

Oy FranzPharma Ab (y-tunnus 2962142-5)


Susann Franzén (Apteekkari)

Paraisten Apteekin tietosuojavastaava Farmaseutti Marianne Lundqvist

Yhteydenotot puhelimitse numerosta 02-4544028 tai sähköpostilla rekisteriä koskevissa asioissa: pargasapotek@paraistenapteekki.fi apteekin aukioloaikaan.


Verkkoapteekista on mahdollista ostaa itsehoitolääkkeitä, elintarvikkeita ja vapaankaupan tuotteita tunnistautumatta. Näissä tapauksissa tietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa ja oikeusperusteilla:


Verkkoapteekkiasiakkaista, jotka eivät osta reseptilääkkeitä, asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: osto- ja maksutapahtuman tiedot; tuotteiden toimituksen ja sen seurannan ja asiakastyytyväisyys- ja muiden tutkimusten kannalta tarpeelliset tiedot esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla kerätyt verkkopalvelun käyttötiedot, esim. selailuhistoria, asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot, tiedot lääkeneuvontatarpeesta.


Reseptilääkkeitä tilaavat asiakkaat tunnistautuvat palveluun verkkopankkitunnuksilla. Reseptilääkkeitä tilaavilta asiakkailta kerätään seuraavat tiedot:


Reseptilääkkeitä tilaavan asiakkaan tietoja käsitellään


 Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.


Asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä.

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Asiakkaiden tiedot ja niiden muutokset saadaan asiakkaan ilmoituksilla. Asiakkaan yhteystietoja sekä nimenmuutos- ja kuolintietoja voidaan hankkia ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Postin ja muiden luotettavien tahojen rekistereistä. Apteekkisopimukseen liittyviä tietoja voidaan hakea Suomen Apteekkariliiton Apteekkisopimusrekisteristä. Tiedot asiakkaan ostamista tuotteista ja palveluista sekä ostojen loppusummat saadaan verkkoapteekin tietojärjestelmistä. Asiakastietoja voidaan rikastaa kuluttajatutkimuslaitosten suorittamilla kuluttajatutkimuksilla sekä Väestörekisterikeskuksen, Postin, Tilastokeskuksen ja vastaavien yritysten ja viranomaisten tilastoihin perustuvilla luokituksilla, segmentoinneilla sekä analyyseillä.

  Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa kuljetusyrityksille (Postille Group Oyj) niiden tarvitsemat tiedot asiakkaan ostamien tuotteiden perille toimittamiseksi sekä pankeille ja muille maksunvälittäjille sekä perintäyhtiöille tiedot, jotka ne tarvitsevat asiakkaan maksutapahtumien toteuttamiseksi ja maksujen perimiseksi. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Paraisten apteekin alihankkijoilla. Tietoja voidaan siirtää valikoiduille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja luottamuksellisesti Verkkoapteekki Medican lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Verkkopalvelupohja on Suomen Apteekkariliiton tilaamaverkkokauppasovellus.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.  


Paraisten Apteekki säilyttää verkkokauppa-asiakkaan ostotietoja 12 kuukauden ajan ostotapahtumasta. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään verkkopalvelussa vain 48 tuntia tilauksen jälkeen.

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, tilaajien asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. 


Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla, sekä palomuureilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla. Asiakasrekisterin käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä. Rekisteristä ei aiheudu manuaalisesti käsiteltäviä asiakastietoja.


Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö osoitetaan tietosuojavaltuutetulle. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauslomakkeella tai muualla antamansa erilliset suostumukset henkilötietojen käsittelyyn.

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä lain vaatimissa tilanteissa oikeus siirtää oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina Paraisten Apteekin toimipisteeseen (apteekkiin). Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.